Om Agnes 14

Agnes 14 är fastighetsbetäckningen för vårt 20-talshus hus i Helsingborg.

Denna blogg kommer följa äventyret med att renovera huset till dess forna glans.

Information om bevarandeprogammet för området
Bevarandeprogram för Eneborg och Högaborg